Strona 3 - adwokatwodzislawslaskicompl

Przejdź do treści

Menu główne:

Strona 3

Plan wychowawczy po rozwodzie
Prawo rodzinne wprowadziło nowy element, jakim jest rodzicielski plan wychowawczy. Nietrudno się domyśleć, że chodzi o zgodne ustalenie przez strony wszystkich kwestii związanych z dalszą realizacją władzy rodzicielskiej. Powszechnie wiadomo, że opieka nad dzieckiem, kontakty z dzieckiem i alimenty są zarzewiem licznych i głębokich konfliktów i nieporozumień ciągnących się przez całe lata i godzących głównie w dobro dziecka. Aby im zapobiec, rozwodzący się rodzice mogą stworzyć rodzicielski plan wychowawczy.
Co daje rodzicielski plan wychowawczy? Przedstawienie takiego planu przez obie strony daje im gwarancję dalszego wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Bez planu, sąd sam ustala zasady na jakich realizowane będą obowiązki rodzicielskie, przypisując pełnię władzy jednemu, a ograniczając ją drugiemu.
Strony, którym zależy na wspólnym sprawowaniu władzy rodzicielskiej po rozwodzie muszą złożyć w sądzie rodzicielski plan wychowawczy!
Cele rodzicielskiego planu wychowawczego. Rodzicielski plan wychowawczy służy zapewnieniu dziecku właściwych warunków do rozwoju, daniu mu szans na podtrzymywaniu więzi z obydwoma rodzicami, realizacji interesów dziecka w niekorzystnej sytuacji, jaką jest rozwód rodziców.
Treść rodzicielskiego planu wychowawczego
Sąd nie narzuca konkretnej treści tego planu. Niemniej jednak istnieją kwestie, które muszą być w nim ujęte. Są to:
miejsce pobytu dziecka,
harmonogram kontaktów z rodzicem nie zamieszkującym z dzieckiem,
harmonogram kontaktów dziecka z dalszą rodziną i innymi osobami,
czas wolny dziecka: wakacje, ferie, święta, weekendy,
edukacja dziecka, szkoła i zajęcia dodatkowe,
dbanie o zdrowie dziecka, leczenie,
komunikacja między rozwiedzionymi rodzicami,
alimenty.
Dalsze kwestie zależą od rodziców. Rodzicielski plan wychowawczy ma być tak skonstruowany, by nie było żadnych wątpliwości co do tego, jak mają wyglądać podstawowe kwestie dotyczące dziecka. Najważniejszą rolą tego planu jest zapobieganie jakimkolwiek konfliktom między rodzicami w temacie sprawowania władzy rodzicielskiej, dbania o dziecko i utrzymywania go

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego